Norsk flagg Svensk flagg UK flagg

About Foma Norge

Foma is the Nordic head office and distribution center for Foma cleaning products. In Italy, one of Europe's leading industrial nations where many of the world's most famous and technically advanced products are produced, we have our headquarters.

Gjennom generasjoner med forskning, utvikling og produksjon har vi bygget opp en kompetanse som har satt oss i stand til å erobre en suveren lederrolle innen mange produktområder. Våre produkter produseres etter ISO 9001 og innehar alle relevante godkjenninger og sertifikater.

Ved å produsere ved egne fabrikker og distribuere varene gjennom eget nordisk anlegg, har vi tilrettelagt forholdene slik at våre kunder får svært gode produkter til best mulig betingelser.

Våre produkter og løsninger er i stor grad tilpasset det markedet vi betjener. Gjennom vår ekspertise spesialtilpasser vi produktene ytterligere, slik at våre kunder oppnår best mulig lønnsomhet ved å velge IPC Foma.

Vi og våre forhandlere vil gjøre alt vi kan for at du skal bli fornøyd med våre produkter.

Velkommen som IPC Foma kunde.